Zarezerwuj wizytę w naszym serwisie - naprawy nadwozi


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą (Dz. U. 2002.101.926 z późn. zmianami) z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz oświadczam, że dane osobowe w rozumieniu wyżej wymienionej Ustawy przekazuję dobrowolnie. Przetwarzanie danych osobowych, w celu ułatwienie kontaktu z klientem następuje przez: Lipski B.S. z siedzibą przy ul. Ostroroga w Warszawie.